หน้าแรกTrade insight › เคมีภัณฑ์และพลาสติก

เคมีภัณฑ์และพลาสติก

50

สนค. ดันอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม S-Curve เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บจ. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง

Login