หน้าแรกTrade insight › อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

1

จับมือกระทรวง “พณ.-กษ.-สธ.” เร่งโปรโมทภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยกรมประมง กรมปศุสัตว์ ตลอดจนผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป ผู้ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และมาตรการในการผลักดันการส่งออกของประเทศไทย ให้เติบโตและมีเสถียรภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)

1

ชี้เป้าตลาดอาหารฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นผู้นำเข้าอาหารสุทธิ โดยเฉพาะข้าว ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าในปี 2562 สูงถึง 2.3 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 21% จากปี 2561

Login