หน้าแรกTrade insight › วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

21

การลงทุนในภาควัสดุก่อสร้างของซาอุดีอาระเบียในปี 2023 สูงถึง 89.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรณี ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมแ […]

21
35

Login