หน้าแรกTrade insight › เศรษฐกิจจังหวัด

เศรษฐกิจจังหวัด

44

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า CLMVT CETI 2023: Challenges of Price Data Collection in a Semi – Virtual Era

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า (Conference on Economic and Trade Indices : CETI) เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องในวันที่ 24 สิงหาคม 2566

82

พาณิชย์เผย เงินเฟ้อยังอยู่ระดับต่ำต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ (ผอ.สนค.) เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนกรกฎาคม 2566 เท่ากับ 107.82 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 107.41 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.38 (YoY)

61

สนค. ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมคณะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่

Login