หน้าแรกTrade insight › ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด

218

สนค. ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมคณะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่

Login