หน้าแรกTrade insight › ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

45

สนค. เผยปรับเงินเดือนข้าราชการส่งผลดีต่อกำลังซื้อ และมิได้ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สนค. เผยปรับเงินเดือนข้าราชการส่งผลดีต่อกำลังซื้อ และมิ […]

34

สนค. เผยปรับค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลต่อเงินเฟ้อไม่มาก และเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

สนค. เผยปรับค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลต่อเงินเฟ้อไม่มาก และเกิ […]

45
31

สนค. เผย ภัยแล้งกระทบเงินเฟ้อไม่มากนัก แต่มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

สนค. เผย ภัยแล้งกระทบเงินเฟ้อไม่มากนัก แต่มีหลายปัจจัยเ […]

Login