หน้าแรกTrade insight › อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

28

โอกาสการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทยในอนาคต

กระแสรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มถูกกล่าวถึงอย่างคึกคัก นานาประเทศเริ่มเข้ามาเปิดตลาดในไทยมากขึ้น รวมทั้งกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าอาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน (รถเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ Internal Combustion Engine: ICE) ในอนาคตอันใกล้

สนค. ดันอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม S-Curve เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ
1

สนค. ดันอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม S-Curve เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บจ. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง

Login