หน้าแรกTrade insight › อาหาร

อาหาร

5
1

จับมือกระทรวง “พณ.-กษ.-สธ.” เร่งโปรโมทภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยกรมประมง กรมปศุสัตว์ ตลอดจนผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป ผู้ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และมาตรการในการผลักดันการส่งออกของประเทศไทย ให้เติบโตและมีเสถียรภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)

Login