หน้าแรกTrade insight › ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน

อินเดียหั่นภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง ดอกทานตะวัน หวังลดราคาค้าปลีกในประเทศก่อนช่วงเทศกาล
1
ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ไขมันหลายชนิดในญี่ปุ่นสูงขึ้น】
1
ราคานํ้ามันพืชของอินโดนีเซียสูงขึ้น อาจต้องหยุดส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ (ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ 1  – 5 พฤศจิกายน 2564)
1

Login