หน้าแรกTrade insight › เศรษฐกิจฐานราก

เศรษฐกิจฐานราก

273

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า CLMVT CETI 2023: Challenges of Price Data Collection in a Semi – Virtual Era

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า (Conference on Economic and Trade Indices : CETI) เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องในวันที่ 24 สิงหาคม 2566

Login