หน้าแรกTrade insightดัชนีเศรษฐกิจการค้า > การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า CLMVT CETI 2023: Challenges of Price Data Collection in a Semi – Virtual Era

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า CLMVT CETI 2023: Challenges of Price Data Collection in a Semi – Virtual Era

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า CLMVT CETI 2023: Challenges of Price Data Collection in a Semi – Virtual Era
.
เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความต่อเนื่อง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดทำโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า (Conference on Economic and Trade Indices : CETI) เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
.
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 17.00 น.

  • ออนไซต์: ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • ออนไลน์ด้วย Zoom Meeting: Meeting ID: 980 3733 0866 |  Passcode: 010972
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด: คุณกนกวรรณ 0-2507-6549

Login