หน้าแรกTrade insightข้าว > สถานการณ์ตลาดข้าวโลก และนัยต่อโอกาสของข้าวไทยในจีน

สถานการณ์ตลาดข้าวโลก และนัยต่อโอกาสของข้าวไทยในจีน

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/777481/777481.pdf&title=777481&cate=455&d=0

Login