หน้าแรกTrade insightปาล์มน้ำมัน > ราคาน้ำมันพืชของอินโดนีเซียสูงขึ้น อาจต้องหยุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ

ราคาน้ำมันพืชของอินโดนีเซียสูงขึ้น อาจต้องหยุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ

754519

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/754519/754519.pdf&title=754519&cate=1474&d=0

Login