หน้าแรกTrade insightข้าว > ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 ในช่วง 2 เดือนแรกปี 65

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 ในช่วง 2 เดือนแรกปี 65

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/774077/774077.pdf&title=774077&cate=455&d=0

Login