หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > USDA ปรับปรุงรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้และสารต้องห้ามใช้ในอาหารออร์แกนิก (สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 7-11 มีนาคม 2565)

USDA ปรับปรุงรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้และสารต้องห้ามใช้ในอาหารออร์แกนิก (สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 7-11 มีนาคม 2565)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login