หน้าแรกTrade insight > Thai SELECT เวียนนาเปิดตัวยิ่งใหญ่ข้าวหอมมะลิจีไอ รอ 9 ปีส่งเข้าอียูครั้งแรกที่ออสเตรีย

Thai SELECT เวียนนาเปิดตัวยิ่งใหญ่ข้าวหอมมะลิจีไอ รอ 9 ปีส่งเข้าอียูครั้งแรกที่ออสเตรีย

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/795730/795730.pdf&title=795730&cate=455&d=0

Login