หน้าแรกดูแลราคาค่าครองชีพ > “โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
23

“โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

“โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ Lot ที่ 1-9 เชื่อมโยง เครือข่ายภาคเอกชน ห้างค้าปลีก ค้าส่ง บริษัทผู้ผลิตสินค้า จับมือลดราคาให้ประชาชน มีสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ชีวิตประจำวันกว่าหมื่นรายการ ครอบคลุมร้านค้า ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และลงลึกไปถึงระดับตำบล โดยสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้กว่า 2,000 ล้านบาท

1
1
1
1
1

Login