หน้าแรกดูแลราคาค่าครองชีพ > “โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

“โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

ล่าสุด “งานพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot ที่ 9 (1-28 ก.พ. 64) ลดค่าใช่จ่ายและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ประกอบด้วย (1) ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม (2) ส่วนลดค่าจัดส่ง (3) ส่วนลดค่าบริการการชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และ (4) ส่วนลดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า จากตลาดสด มีการดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมลดราคากับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 11 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย (1) foodpanda (2) Grab (3) Lineman (4) Robinhood (5) Gojek (6) Lazada (7) Shopee (8) Ohlala (9) จตุจักรมอลล์ (10) Lalamove และ (11)Tailandpostmart.com โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 แสนร้านค้า และมีสินค้าเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 ล้านรายการ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนมูลค่ารวมกันประมาณ 5 ร้อยล้านบาท

Login