หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > บทวิเคราะห์ “สินค้าศักยภาพในตลาดสำคัญและนโยบายส่งเสริมการส่งออกในอนาคต” ปี พ.ศ. 2563

บทวิเคราะห์ “สินค้าศักยภาพในตลาดสำคัญและนโยบายส่งเสริมการส่งออกในอนาคต” ปี พ.ศ. 2563

ท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ 👇
https://drive.google.com/file/d/1kdGDIIfQThrS67rl9he2jrRQv06OHXiQ/view?usp=drivesdk

🙏 ขอขอบคุณข้อมูล : กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค 😊

Login