หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > IMF ระบุโซมาเลียมีคุณสมบัติที่จะได้รับการปลดหนี้ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

IMF ระบุโซมาเลียมีคุณสมบัติที่จะได้รับการปลดหนี้ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login