FACT SHEET Germany May 2024

ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.70 ล้านคน (01.2024)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2022
2023
2024
GDP (พันล้านยูโร)
3,867.1
4,121.2
1049,3 (Q1)
GDP Growth (%)
1.9%
-0.2%
-0.9% (Q1)
Good & Services Export (%change)
10.0% (มี.ค.)
5.9% (มี.ค.)
-8.1% (มี.ค.)
Inflation (%)
6.2% (เม.ย.)
7.2% (เม.ย.)
2.2% (เม.ย.)
Unemployment Rate (%)
3.0% (มี.ค.)
2.9% (มี.ค.)
3.4% (มี.ค.)

 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีประเมินค่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับผู้บริหาร (Geschäftsklimaindex) โดยสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) ในเยอรมนียังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดัชนี ifo ยังคงอยู่ที่ 89.3 จุดในเดือนพฤษภาคม ภาคเอกชนต่างยังไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจในอนาคตก็สดใสขึ้น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคการก่อสร้างทยอยฟื้นตัว ในขณะที่ธุรกิจบริการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยู่ เศรษฐกิจเยอรมนีทยอยคลี่คลายตัวออกจากวิกฤติอย่างช้า ๆ

 1. ดัชนีธุรกิจสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวขึ้นเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน เอกชนมีความพึงพอใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับการประกอบธุรกิจปัจจุบันของตน อีกทั้งค่าประเมินการประกอบการในเดือนต่อ ๆ ไปก็มีแนวโน้มเชิงลบลดลงกว่าเดือนก่อน อย่างไรก็ตามปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าที่ค้างอยู่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ กลับมาหดตัวลงอย่างกะทันหัน ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ประกอบการธุรกิจบริการลดความพอใจกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันลงอย่างหนัก ในระหว่างการประเมินการณ์ในอนาคตกลับมาดีขึ้นเล็กน้อย มีแนวโน้มที่จะมีการสั่งซื้อบริการเพิ่มขึ้น
 3. ดัชนีการค้า ดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความคาดหวังทางธุรกิจดีขึ้นอย่างมากแม้ว่ายังคงมีความกังขาอยู่บ้างก็ตาม สถานการณ์การค้าในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไปเช่นกัน การพัฒนาตัวนี้ได้รับแรงผลักดันจากผู้ค้าส่งเป็นหลัก
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจกับธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้น การประเมินสถานการณ์ในอนาคตเชิงลบก็ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อที่ลดลงยังคงเป็นปัญหาหลักอยู่

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 16 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2023
2024
2023
2024
2023
2024
(ม.ค.-เม.ย.)
+/- (%)
(ม.ค.-เม.ย.)
+/- (%)
(ม.ค.-เม.ย.)
+/- (%)
10,651.05
3,426.98
-3.72
4,472.96
1,702.15
11.43
6,178.09
1,724.84
-15.11
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2023 และ 2024 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2023
 
2023
(ม.ค.-เม.ย.)
2024
(ม.ค.-เม.ย.)
+/- (%)
1
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
447.16
135.58
207.38
52.95
2
แผงวงจรไฟฟ้า
634.64
198.25
193.93
-2.18
3
อัญมณีและเครื่องประดับ
517.04
153.21
180.08
17.54
4
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
197.93
62.64
131.55
110.03
5
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
202.92
80.44
92.07
14.47
6
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
178.65
91.26
85.41
-6.40
7
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
152.13
51.37
71.25
38.71
8
ผลิตภัณฑ์ยาง
168.68
53.88
65.80
22.14
9
อาหารสัตว์เลี้ยง
61.73
14.71
35.24
139.57
10
ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
87.60
34.21
35.05
2.46
รวม 10 รายการ
2,648.48
875.53
1,097.77
25.38
อื่น ๆ
1,824.48
652.08
604.38
-7.32
มูลค่ารวม
4,472.96
1,527.62
1,702.15
11.43
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2023 และ 2024 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2023
 
2023
(ม.ค.-เม.ย.)
2024
(ม.ค.-เม.ย.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
1,093.25
329.09
313.51
-4.73
2
เคมีภัณฑ์
492.50
178.85
166.31
-7.01
3
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
569.31
189.13
154.23
-18.45
4
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
528.02
165.69
153.85
-7.14
5
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
463.18
157.85
127.83
-19.02
6
แผงวงจรไฟฟ้า
444.59
124.30
119.99
-3.47
7
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
446.26
152.25
105.67
-30.59
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
248.39
84.52
71.85
-14.99
9
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
145.79
30.72
51.46
67.51
10
รถยนต์นั่ง
176.44
67.66
37.16
-45.08
รวม 10 รายการ
4,607.74
1,480.07
1,301.85
-12.04
อื่น ๆ
1,570.35
551.86
422.98
-23.35
รวมทั้งสิ้น
6,178.09
2,031.93
1,724.84
-15,11
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

อ่านข่าวฉบับเต็ม : FACT SHEET Germany May 2024

Login