หน้าแรกTrade insight > เมียนมาได้ดำเนินการเพื่อลดธุรกรรมการเงินนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

เมียนมาได้ดำเนินการเพื่อลดธุรกรรมการเงินนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

หลังจากธนาคารกลางเมียนมา (CBM : Central Bank of Myanmar) ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการเงิน โดยคณะทำงานเฉพาะเรื่องการเงิน (FATF : Financial Action Task Force) ตั้งแต่ปลายปี 2565 โดยล่าสุดเรื่องดังกล่าวมีการดำเนินการที่ดีขึ้น เนื่องจากเมียนมาได้ดำเนินการเรื่องการต่อต้านฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินต่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมธุรกรรมการเงินนอกระบบ การปิดเพจ Facebook การเงินนอกระบบ เป็นต้น

ผลกระทบ/โอกาส การดำเนินการเพื่อลดธุรกรรมการเงินนอกระบบอย่างต่อเนื่องของเมียนมา เป็นแนวโน้มสำคัญให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวและใช้ธุรกรรมการเงินในระบบ แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในระบบยังไม่เป็นราคาตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มการผ่อนคลายเป็นอัตราตลาดในสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เมียนมาดำเนินการเพื่อลดธุรกรรมการเงินนอกระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเริ่มผ่อนคลายอัตราแลกเปลี่ยนเป็นราคาตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม หากอัตราแลกเปลี่ยนในระบบยังไม่เป็นราคาตลาดทั้งหมด ก็มีความเป็นไปได้ในการลักลอบให้บริการและใช้ธุรกรรมการเงินนอกระบบ ซึ่งภาคธุรกิจต้องมีความระมัดระวัง วางแผนนธุรกรรมการเงินในระบบให้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใช้ธุรกรรมการเงินนอกระบบ เนื่องจากเมียนมามีการดำเนินการเพื่อลดธุรกรรมการเงินนอกระบบอย่างต่อเนื่องดังกล่าว

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง วันที่ 14 มิถุนายน  2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เมียนมาได้ดำเนินการเพื่อลดธุรกรรมการเงินนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

Login