หน้าแรกTrade insightทุเรียน > รายงานศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

รายงานศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

Login