หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > แนวโน้มชาวเวียดนามนิยมซื้อรถยนต์ขนาด 5-7 ที่นั่งเพิ่มขึ้น

แนวโน้มชาวเวียดนามนิยมซื้อรถยนต์ขนาด 5-7 ที่นั่งเพิ่มขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login