หน้าแรกTrade insightข้าว > เคนยาเร่งเพิ่มพื้นที่ในการปลูกข้าวเนื่องจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

เคนยาเร่งเพิ่มพื้นที่ในการปลูกข้าวเนื่องจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/956533/956533.pdf&title=956533&cate=455&d=0

Login