หน้าแรกTrade insightข้าว > อุดหนุนอัตราดอกเบี้ยและพัฒนาโลจิสติกส์ข้าว อินเดียหวังรักษาความเป็นจ้าวในตลาดโลก

อุดหนุนอัตราดอกเบี้ยและพัฒนาโลจิสติกส์ข้าว อินเดียหวังรักษาความเป็นจ้าวในตลาดโลก

DITP ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/770260/770260.pdf&title=770260&cate=455&d=0

Login