หน้าแรกTrade insightข้าว > อิหร่านไฟเขียวให้ภาคเอกชนเร่งนำเข้าข้าวจากต่างประเทศโดยเร่งด่วน

อิหร่านไฟเขียวให้ภาคเอกชนเร่งนำเข้าข้าวจากต่างประเทศโดยเร่งด่วน

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/780290/780290.pdf&title=780290&cate=455&d=0

Login