หน้าแรกTrade insight > อินโดนีเซียไม่นำเข้าข้าวเป็นปีที่สามติดต่อกัน

อินโดนีเซียไม่นำเข้าข้าวเป็นปีที่สามติดต่อกัน

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/759819/759819.pdf&title=759819&cate=455&d=0

Login