หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > อินเดียเล็งส่งออกข้าวสาลี แทนที่ความต้องการแป้งจากวิกฤตยูเครน

อินเดียเล็งส่งออกข้าวสาลี แทนที่ความต้องการแป้งจากวิกฤตยูเครน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login