หน้าแรกTrade insight > ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน

ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน

          ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน หรือตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยาง (Sichuan International Agriculturral Products Trading Center) ตั้งอยู่ในตำบลเหมิงหยาง เมืองเผิงโจว มณฑลเสฉวน ซึ่งเมืองเผิงโจวถือเป็นแหล่งเพาะปลูกหนึ่งในห้าที่สำคัญของจีน จากข้อมูลล่าสุดในปี 2565      มีพื้นที่เพาะปลูกรวมอยู่ที่ 1,228,700 หมู่ หรือประมาณ 511,958.33 ไร่ และมีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่ 8,034 ล้านหยวน (หรือประมาณ 40,170 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

          ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยางเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดยได้ระดมทุนก่อสร้างจาก Chengdu Yurun Group , Chengdu Urban and Rural Commercial Development of Logistics Investment (Group) Co.,Ltd และ Chengdu Agricultural Development Investment Company มูลค่ารวม 10,000 ล้านหยวน (หรือประมาณ 50,000 ล้านบาท) บนพื้นที่ 3,000 หมู่ (หรือประมาณ 7,200 ไร่) นับเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ระดับประเทศ โดยมีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ที่ 1,5000 ตัน และปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 430 ตัน ซึ่งผลไม้ส่วนมากจะนำเข้ามาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด แก้วมังกร มะพร้าวน้ำหอม และลิ้นจี่

          ปัจจุบัน ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยางมีระบบการบริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า การแปรรูป การขนส่ง คลังสินค้าหรือห้องเย็น และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ โดยสินค้าที่ซื้อขายครอบคลุมตั้งแต่ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ ธัญพืช เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม บุหรี่ ชา และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 รายการ นอกจากตลาดค้าส่งแห่งนี้ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานระหว่างเกษตร/ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย โดยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับศูนย์การจัดซื้อสินค้าทั่วประเทศ ทำให้การซื้อขายและแลกเปลี่ยนผลผลิตจากภาคใต้และภาคเหนือของจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยางมีข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้านที่ตั้ง เนื่องจากตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนน Meng San Bei ใกล้กับทางหลวงหมายเลข 108 ทางด่วนปักกิ่ง-คุนหมิง ถนนเฉิงตู-เต๋อหยาง ทางรถไฟเป่าเฉิงสายชิงกวน ทางด่วนวงแหวนที่ 2 และเส้นทางอื่น ๆ ทำให้การกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ทางตะวันตก และทางตอนในของจีนทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยางมีการนำเข้าผลไม้ของไทย อาทิ มังคุด ทุเรียน กล้วยไข่ ลำไย มะพร้าว เพื่อมาจำหน่ายในนครเฉิงตู โดยผ่านเส้นทางหลัก ๆ 2 เส้นทาง ดังนี้

รูปที่ 1 เส้นทาง R3A+ และ เส้นทางรถไฟลาว-จีน

แหล่งที่มาข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู และ

สำนักงานกลุ่มผู้นำเพื่อส่งเสริมแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

  • เส้นทาง R3A+(โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพ – เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว – หลวงน้ำทา –

บ่อเต็น – บ่อหาน – คุนหมิง – เฉิงตู แล้วขนส่งต่อไปยังตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยาง) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ส่งออกของไทยนิยมใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน

  • เส้นทางรถไฟลาว-จีน (โดยเริ่มต้นที่จังหวัดจันทบุรี – เวียงจันทร์ – บ่อเต็น – บ่อหาน – คุนหมิง – เฉิงตู และต่อไปยังตำบลเหมิงหยาง เมืองเผิงโจว)ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต. 

          ข้อมูลล่าสุดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า จีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง อันดับ 1 ของไทย โดยการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้งของไทยมายังจีน ระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566 มีมูลค่าสูงถึง 5,986.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 31.25 คิดเป็นสัดส่วนตลาดถึงร้อยละ 89.99 ของการส่งออกผลไม้สด   แช่เย็น แช่แข็งและแห้งทั้งหมดของไทยไปทั่วโลก

          นอกจากตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเหมิงหยางจะเป็นแหล่งจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรที่สำคัญที่สุดของมณฑลเสฉวนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางกระจายผลไม้ไทยที่สำคัญ โดยเฉพาะการกระจายผลไม้ไทยเพื่อไปจำหน่ายในพื้นที่ทางภาคตะวันตกและพื้นที่ทางตอนในของจีน ทั้งนี้ ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากไทยมายังนครเฉิงตูมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อก่อน ใช้เวลาไม่นานและคงคุณภาพได้เหมือนใหม่ โดยผู้ส่งออกไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางลำเลียงสินค้าทางการเกษตร คือ เส้นทาง R3A+ และเส้นทางรถไฟลาว-จีน เพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจากไทยเข้าสู่ตลาดจีน

 

————————————————–

 

แหล่งข้อมูล :

http://www.pengzhou.gov.cn/gkml/stjj/zxfb/1677246766505799682.shtml

https://v.youku.com/v_show/id_XNjI3MjI5MDQw.html

https://m.maigoo.com/citiao/952973.html

https://baike.so.com/doc/6751971-6966536.html

https://thaibizchina.com/article/หลากมุมมองกับโอกาสสินค-2/

https://www.ditp.go.th/contents_attach/95397/95397.pdf

https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/320783.html

v2012.pengzhou.gov.cn/pzs/c111401/2020-10/19/content_103f5ce8689c4f6f9797b84da46893a9.shtml

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน

Login