หน้าแรกTrade insightปาล์มน้ำมัน > ราคานํ้ามันพืชของอินโดนีเซียสูงขึ้น อาจต้องหยุดส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ (ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564)

ราคานํ้ามันพืชของอินโดนีเซียสูงขึ้น อาจต้องหยุดส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ (ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564)

Login