หน้าแรกTrade insightข้าว > รัฐบาลชุดใหม่ของอิหร่านอนุญาตให้นำเข้าข้าวล็อตแรกจากไทยแล้วจำนวน 37,500 ตัน

รัฐบาลชุดใหม่ของอิหร่านอนุญาตให้นำเข้าข้าวล็อตแรกจากไทยแล้วจำนวน 37,500 ตัน

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/764558/764558.pdf&title=764558&cate=455&d=0

Login