หน้าแรกTrade insightข้าว > ผลพยากรณ์ผลผลิต ข้าวนาปรัง ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66)

ผลพยากรณ์ผลผลิต ข้าวนาปรัง ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66)

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร

Login