หน้าแรกTrade insightข้าว > ปริมาณข้าวนำเข้าในคลังสำรองของภาคเอกชนอิหร่านลดลงเกือบเป็นศูนย์

ปริมาณข้าวนำเข้าในคลังสำรองของภาคเอกชนอิหร่านลดลงเกือบเป็นศูนย์

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/774092/774092.pdf&title=774092&cate=455&d=0

Login