หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > บราซิลส่อแนวโน้มการค้าเกินดุลลดลงในปี 2567

บราซิลส่อแนวโน้มการค้าเกินดุลลดลงในปี 2567

ปี 2567 บราซิลจะเริ่มต้นด้วยภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ส่วนใหญ่เป็นเพราะผลกระทบ ของการผ่อนคลายทางการเงิน คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ 1.5% เศรษฐกิจบราซิลในปี 2567 บนรากฐานที่มั่นคง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในการควบคุม อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง และตลาดหุ้นมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น ราคาอสังหาริมทรัพย์อาจยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น และการท่องเที่ยวน่าจะมีผลประกอบการ เป็นประวัติการณ์
การเกินดุลการค้าเป็นประวัติการณ์ของปีที่แล้วแสดงถึงการเติบโตเกือบ 61% ในปี 2565 ข้อมูลการเกินดุล การค้าประจําปี 2566 เกินดุลที่ 9.4 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่บราซิลคาดการณ์ไว้ที่ 7.8 พันล้านดอลลาร์
ในปี 2567 บราซิลคาดว่าจะเกินดุลการค้าลดลง 4.5% จากปี 2566 รวมเป็นเงินประมาณ 94.4 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลปี 2566 ยังถือเป็นครั้งแรกที่บราซิลส่งออกมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ไปยังประเทศเดียว นั่นคือ จีน การส่งออกไปยังประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียสูงถึงเกือบ 106 พันล้านดอลลาร์
และการเกินดุลการค้าน่าจะได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการนําเข้า คาดว่าการนําเข้าในปี 2567 จะเพิ่มขึ้น 5.4% โดยการส่งออกสําหรับปีนี้จะเติบโต 2.5% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงคาดว่า จะกระตุ้นการนําเข้า อย่างไรก็ดี บราซิลมุ่งส่งเสริมการส่งออกและลดการนำเข้าสินค้า
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลมีนโยบายช่วยผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจบราซิลปี 2567 คาดว่า มาจากภาคบริการที่จะขยายตัว 1.5% การกระตุ้นการบริโภคจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ สำหรับการค้าของบราซิล การได้เปรียบดุลการค้าจากการส่งออกถือเป็นรายได้หลักของบราซิล อย่างไรก็ดี การขาดดุลการค้าที่ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรที่ลดลง และความไม่เสถียรทางการเงิน จึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อการชะลอการบริโภคและการลงทุน จากการหดตัวด้านการค้าทั้งราคาและปริมาณส่งผลให้การนําเข้าสินค้าสําคัญ เช่น เชื้อเพลิง ปุ๋ย และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งไม่กระทบต่อการส่งออกของไทยไปบราซิล

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

อ่านข่าวฉบับเต็ม : บราซิลส่อแนวโน้มการค้าเกินดุลลดลงในปี 2567

Login