หน้าแรกTrade insightเคมีภัณฑ์และพลาสติก > บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมในวงการอาหารจีน

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมในวงการอาหารจีน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login