หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโตเร็วขึ้นในปี 2567

ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโตเร็วขึ้นในปี 2567

 

          ธนาคารโลกคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปี 2567 จะสูงกว่าในปี 2566 แต่จะต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลฟิลิปปินส์

          รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของผู้ให้กู้พหุภาคี (The Multilateral Lender’s Global Economic Prospects Report) ของธนาคารโลกในเดือนมกราคม 2567 คาดการณ์ว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์จะอยู่          ที่ร้อยละ 5.8 ในปีนี้ จากการเติบโตโดยประมาณร้อยละ 5.6 ในปี 2566 โดยการคาดการณ์ดังกล่าวต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดไว้ที่ร้อยละ 6.5 – 7.5 สำหรับปี 2566 เป้าหมายการเติบโตของรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 6-7 ทั้งนี้ หากการ          คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปีนี้ของธนาคารโลกเป็นจริง ฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับประเทศกัมพูชาซึ่งคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5.8 ในปีนี้เช่นเดียวกัน สำหรับประเทศอื่นๆ    ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารโลกคาดว่าเวียดนามจะเติบโตร้อยละ 5.5 อินโดนีเซีย ร้อยละ 4.9 มาเลเซีย ร้อยละ 4.3            ลาวร้อยละ 4.1 ไทยร้อยละ 3.2 และเมียนมา ร้อยละ 2  นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังได้คาดการณ์ว่า ในปี 2568 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโตร้อยละ 5.8 เช่นกัน ทั้งนี้ ล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 พบว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.9 เพิ่มขึ้นจากการเติบโตร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ส่งผลให้การเติบโตของ GDP ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2566 เฉลี่ยอยู่        ที่ร้อยละ 5.5 โดยนายอาร์เซนิโอ บาลิซากัน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติกล่าวว่า เศรษฐกิจจำเป็นต้องเติบโตถึงร้อยละ 7.2 ในไตรมาสที่ 4 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของรัฐบาลในปี 2566ถึงร้อยละ 7.2 ในไตรมาสที่ 4 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของรัฐบาลในปี 2566

          ตามรายงานของธนาคารโลกยังระบุเพิ่มเติมว่าอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิก ยกเว้นจีน ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อในระดับปานกลางและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการบริการที่คึกคักคาดว่าจะช่วยรักษาการใช้จ่ายภาคครัวเรือน นอกจากนี้ การใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในด้านการคุ้มครองทางสังคมและค่าจ้างภาครัฐก็จะช่วยสนับสนุนความต้องการเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกคาดว่าการเติบโตของการลงทุนจะชะลอตัวลงมากขึ้น และจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกิดการโรคระบาดในประเทศส่วนใหญ่ เนื่องจากผลกระทบจากการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น ความไม่แน่นอนของนโยบาย และ ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น สำหรับในแง่ของแนวโน้มทั่วโลก ธนาคารโลกคาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 2.4 ในปีนี้             จากร้อยละ 2.6 ในปี 2566 ซึ่งเป็นการชะลอตัวเป็นปีที่สามติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่ล่าช้าและต่อเนื่องของนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงในช่วงหลายทศวรรษ เงื่อนไขสินเชื่อที่จำกัด และการค้าและการลงทุนทั่วโลกที่ชะลอตัวลง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

-ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาค แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลก จะชะลอตัวก็ตาม        โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มี GDP ขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกำลังพัฒนา ในเอเชีย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะยังคงขยายตัวได้ดีในปี 2567 – 2568 ทั้งนี้ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์           ในภาพรวมค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกน้อย แต่มีการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของฟิลิปปินส์เป็นภาคส่วนสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีสัดส่วนคิดเป็น 3 ใน 4 หรือ ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในการฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันการบริโภคภาคครัวเรือนมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง             ซึ่งช่วยส่งผลดีต่อเนื่องต่อการส่งออกของไทยมายังตลาดฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ารถยนต์และส่วนประกอบ สินค้าเครื่องสำอางและบำรุงผิว และอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายการส่งออกมายังฟิลิปปินส์เพื่อรองรับกับความต้องการที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ยังคงมีความเสี่ยงหลักจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และควรปรับกลยุทธ์ทางการค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ต่อไป

 

—————————————————-

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

มกราคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโตเร็วขึ้นในปี 2567

Login