หน้าแรกTrade insightข้าว > จีนเลี่ยงพึ่งพาการนำเข้าจากแหล่งเดียว เดินหน้าค้นหาแหล่งอาหารที่หลากหลายมากขึ้น

จีนเลี่ยงพึ่งพาการนำเข้าจากแหล่งเดียว เดินหน้าค้นหาแหล่งอาหารที่หลากหลายมากขึ้น

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/779929/779929.pdf&title=779929&cate=455&d=0

Login