หน้าแรกTrade insightข้าว > ครั้งแรกของโลก ออสเตรียเปิดประตูนำเข้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯติดตราจีไอ หวังขยายตลาดบนทั่วยุโรป

ครั้งแรกของโลก ออสเตรียเปิดประตูนำเข้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯติดตราจีไอ หวังขยายตลาดบนทั่วยุโรป

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/773797/773797.pdf&title=773797&cate=455&d=0

Login