หน้าแรกTrade insightข้าว > ข้าวหอม (Jasmine rice) รุกตลาดออสเตรียมากขึ้น แต่คุณภาพสู้ข้าวหอมมะลิ (Hom Mali rice) จากไทยไม่ได้

ข้าวหอม (Jasmine rice) รุกตลาดออสเตรียมากขึ้น แต่คุณภาพสู้ข้าวหอมมะลิ (Hom Mali rice) จากไทยไม่ได้

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/761241/761241.pdf&title=761241&cate=455&d=0

Login