หน้าแรกTrade insightข้าว > ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ จีไอยุโรปตู้แรกถึงเวียนนาผู้นำเข้าหวั่นไม่พอขายขอสั่งซื้อเพิ่มทันที

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ จีไอยุโรปตู้แรกถึงเวียนนาผู้นำเข้าหวั่นไม่พอขายขอสั่งซื้อเพิ่มทันที

Login