หน้าแรกTrade insightปาล์มน้ำมัน > ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ไขมันหลายชนิดในญี่ปุ่นสูงขึ้น】

ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ไขมันหลายชนิดในญี่ปุ่นสูงขึ้น】

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/761787/761787.pdf&title=761787&cate=1474&d=0

Login