หน้าแรกTrade insightข้าว > กลยุทธ์ของสิงคโปร์ในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและผลผลิตข้าวของโลกที่ลดลง

กลยุทธ์ของสิงคโปร์ในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและผลผลิตข้าวของโลกที่ลดลง

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/777482/777482.pdf&title=777482&cate=455&d=0

Login