หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > The Coffee ของบราซิลระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งขยายธุรกิจระหว่างประเทศ

The Coffee ของบราซิลระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งขยายธุรกิจระหว่างประเทศ

เครือข่ายกาแฟของบราซิล 220 ร้านจะมีการลงทุนใหม่เพื่อขยายขนาดกิจการทั่วยุโรปซึ่งปัจจุบันมีร้านค้า 18 แห่งทั่วฝรั่งเศส สเปน และโปรตุเกสควบคู่ไปกับการเข้าสู่ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามแผน
รอบการระดมทุนล่าสุดของ The Coffee มีมูลค่าห่วงโซ่กาแฟที่ 45 ล้านดอลลาร์ The Coffee ในเมืองกูรีตีบาของบราซิลได้รับเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์จากกองทุนหุ้นบราซิล CapSur เพื่อเร่งการขยายการค้าระหว่างประเทศในยุโรป อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง
The Coffee ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ปัจจุบันมีร้านค้า 200 แห่งในบราซิล ควบคู่ไปกับ 18 สาขาทั่ว ฝรั่งเศส สเปน และโปรตุเกส ร้านค้าแฟรนไชส์คิดเป็น 90% ของพื้นที่ร้านค้าทั้งหมดของ The Coffee ซึ่งรวมถึงร้านในโคลอมเบีย เปรู และชิลี รอบการระดมทุนของ The Coffee มีมูลค่าที่ 45 ล้านดอลลาร์
CapSur ในเซาเปาโลซึ่งเคยเป็นผู้นําการลงทุนมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 The Coffee มีการระดมทุนใหม่นี้จะช่วยให้เครือข่ายกาแฟขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้น และขยายไปทั่ว อเมริกาใต้และเปิดร้านค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปัจจุบันรายได้ประมาณ 85% ของ The Coffee มาจากการดําเนินงานของบราซิล ซึ่งมีแผนจะเข้าถึงร้านค้า 320 แห่งภายในสิ้นปี 2024
อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าการเติบโตของธุรกิจกาแฟสาขาจะได้รับแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและคาดว่ายอดขายจากนอกบราซิลจะนํารายได้รวมภายใน 5 ปีข้างหน้า The Coffee มีศักยภาพที่จะเปิดร้านค้า 1,500 แห่งนอกบราซิลภายในปี 2028

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ตลาดกาแฟถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีพลวัตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมการเพาะปลูก การแปรรูป การจัดจําหน่าย และการบริโภคเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลาดกาแฟมีความโดดเด่น ด้วยความหลากหลาย โดยภูมิภาคต่างๆ ให้รสชาติและโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน ตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศระดับความสูงและวิธีการแปรรูป ความสําคัญของตลาดเน้นบทบาททางวัฒนธรรมและ
สังคม ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวเร่งกระแสนิยมของผู้บริโภค และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสําหรับประเทศผู้ผลิตกาแฟ ซึ่งกาแฟเป็นส่วนสําคัญของหลายวัฒนธรรม จึงเป็นโอกาสในการขยายโอกาสตลาดบราซิลในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและการชื่นชมกาแฟชนิดพิเศษที่เพิ่มขึ้น มีส่วนทําให้ตลาด ขยายตัว กาแฟชนิดพิเศษเป็นเซ็กเมนต์ระดับพรีเมียมที่เน้นเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และแนวทางในการจัดหาที่ยั่งยืน แนวโน้มนี้นําไปสู่การเติบโตของร้านกาแฟพิเศษและความสนใจที่เพิ่ม รสชาติกาแฟที่หลากหลายและเทคนิคการชงพิเศษ ซึ่งอุตสาหกรรมกาแฟไทยสามารถพัฒนาตามแนวโน้มตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของกาแฟไทย
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login