หน้าแรกTrade insight > TEST PODCAST

TEST PODCAST

เดินทางมาถึง EP สุดท้ายของ “เจาะตลาดการค้ากับ DITP Season 6” กันแล้ว EP นี้รวบตึงผู้จัดรายการทุกท่านมาร่วมบอกกล่าวความรู้สึกแบบเจาะใจ กับการที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกไทย ที่รับคำเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการ  เป็นความประทับใจที่อยากถ่ายทอดความรู้สึกไปถึงผู้ส่งออกไทยทุกคน

Host:  จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2Co-Host:  ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

เกศกนก  ศรีพุทธางกูร  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

ลักษมี  ศิลาลิขิต  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นิศานาถ  โพธิ์ป๊อ  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login