หน้าแรกดูแลราคาค่าครองชีพ > จุรินทร์ สั่งตรวจราคาสินค้าและติดป้ายราคาตามโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot7 เพื่อประโยชน์ประชาชน

จุรินทร์ สั่งตรวจราคาสินค้าและติดป้ายราคาตามโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot7 เพื่อประโยชน์ประชาชน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์รับนโยบายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ติดตามตรวจสอบการติดป้ายราคาในโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot7 หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนำลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด 70% จำนวน 13,790 รายการระหว่างวันที่1- 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น

นางมัลลิกา กล่าวว่า หลังจากดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งได้รับรายงานว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างมากในทุกจังหวัด ระหว่างนี้ ได้ให้ทุกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดป้ายราคาตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกค้าส่ง ห้างท้องถิ่นที่ประกาศร่วมโครงการไปแล้วโดยต้องลดราคาและแสดงป้ายลดราคาอย่างชัดเจนให้ประชาชนสังเกตได้ตรวจสอบราคาได้ขณะนี้ได้เร่งรัดให้ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัดได้ประสานการประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ไม่ให้เสียโอกาสในโครงการนี้ และขณะนี้พาณิชย์ทุกจังหวัดได้จัดตั้งกลุ่ม LINE Lot7 รายงานสถานการณ์การติดป้ายราคาและการลงพื้นที่สำรวจทุกห้างสรรพสินค้า รวมทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด

” ประชาชนผู้บริโภค จะได้ประโยชน์โดยการลดค่าครองชีพอย่างเต็มที่ในช่วงใกล้ส่งท้ายปีซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีข่าวดีช่วยประชาชนออกมาเรื่อยๆ หากมีปัญหาเรื่องป้ายราคาหรือสินค้าลดราคาไม่ตรงตามที่ประกาศไว้สามารถโทรสายด่วนได้ที่ 1569 กรมการค้าภายใน หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัด ” นางมัลลิกา กล่าว

Login