หน้าแรกดูแลราคาค่าครองชีพ > บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ

บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ

กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ shop.moc.go.th สำหรับให้ประชาชนสืบค้นร้านค้าที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 90,688 ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 32,637 ร้านค้า และติดตั้ง Application จำนวน 58,051 ร้านค้า

ลิงก์เว็บไซต์ https://shop.moc.go.th/shop

Login