หน้าแรกดูแลราคาค่าครองชีพ > จุรินทร์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School บุกทุกโรงเรียน ช่วยนักเรียนกว่า 10.7 ล้านคน ลดภาระผู้ปกครองได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

จุรินทร์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School บุกทุกโรงเรียน ช่วยนักเรียนกว่า 10.7 ล้านคน ลดภาระผู้ปกครองได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานแถลงข่าวโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to school บุกทุกโรงเรียน ที่ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่นเพราะมีดุริยางค์กองแต๊กของเด็ก ๆ มาสร้างบรรยากาศด้วย ขณะที่นายจุรินทร์ได้ลั่นระฆังเปิดโครงการเหมือนบรรยากาศการเข้าเรียนคึกคักอย่างยิ่ง
 นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในการทำหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศภายใต้โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่ Lot ที่ 1 ไป จนกระทั่งถึงวันนี้มาถึง Lot ที่ 5 สำหรับ Lot ที่ 1 นั้น มีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาทั้งหมด 6 กลุ่ม สินค้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 1.หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 2.หมวดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 3.หมวดซอสปรุงรส 4.หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน 5.หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 6.หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง ซึ่งมีสินค้าเข้าร่วมรายการ Lot ที่ 1 จำนวน 72 รายการ ลดสูงสุดถึง 68% Lot ที่ 2 มีสินค้าเข้าร่วมรายการ  3,022 รายการ ลดสูงสุด 68% และ Lot ที่ 3 มีสินค้าเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 4,845 รายการ ลดสูงสุด 68% และใน 3 Lot แรกลดราคาทั้งในห้างโมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีก-ส่ง ที่กระจายไปในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ
 อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศเพิ่มเติมขึ้นอีกมาถึง Lot ที่ 4 ซึ่งลงลึกเป็นคาราวานสินค้าลดราคาในสินค้า 6 หมวดเช่นเดิม แต่เพิ่มรายการมาเป็น 7,158 รายการ ลดสูงสุด 68% แต่ลงลึกไปจัดให้ถึงทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศรวมทั้งหมด 878 อำเภอ มีสินค้าที่เป็นไฮไลท์สำคัญประกอบด้วยไข่ไก่ฟองละ 2 บาท น้ำมันปาล์มขวดละ 30 บาท ข้าวสาร 5 กิโลกรัมคุณภาพ ถุงละ 95 บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 20 บาท ปลากระป๋อง กระป๋องละ 10 บาท และสินค้าที่เหลือก็ลดสูงสุดถึง 68% แต่ยังไม่สามารถสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ครบถ้วนโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด และในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนยังมีปัญหาในเรื่องของปากท้องและโดยเฉพาะลูกหลานของพี่น้องจำนวนมากกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเปิดภาคเรียน เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนใน Lot ที่ 5 เกิดขึ้น เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนหรือภายใต้สโลแกน พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School สินค้าที่มาร่วมลดราคาประกอบด้วย 6 หมวดสำคัญ 1. ชุดนักเรียน 2. รองเท้าถุงเท้า 3.กระเป๋า 4.ตำราเรียน-หนังสือ 5.เครื่องเขียน 6.สื่อการเรียน-การสอน ซึ่งทั้ง 6 กลุ่มสินค้านี้มีสินค้ามาร่วมลดราคาทั้งหมด 1,605 รายการ เพื่อสนองต่อความต้องการตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมและถึงชั้นมัธยมปลาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 80% และเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
      1. ชุดนักเรียน มีสินค้าเข้าร่วม 883 รายการ ลดสูงสุด  66% ประกอบด้วย เสื้ออนุบาล ประถม มัธยม กางเกงอนุบาล กระโปรงนักเรียน ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผ้าพันคอ-เครื่องหมายลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี
      2. รองเท้าถุงเท้า มีสินค้าเข้าร่วม 79 รายการ ลดสูงสุด  80% ประกอบด้วย รองเท้าหนัง (ชาย, หญิง) รองเท้ากีฬา (ชาย, หญิง) รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้าลูกเสือ
      3. กระเป๋า  มีสินค้าเข้าร่วม 59 รายการ ลดสูงสุดลด  50% ประกอบด้วย กระเป๋านักเรียน กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าดินสอ กระเป๋าเป้ล้อลาก
      4. ตำราเรียน-หนังสือ  มีสินค้าเข้าร่วม รายการ 397 ลดสูงสุด 70% ประกอบด้วย แบบเรียนอนุบาล/ประถม/มัธยม นิทานไทย พื้นฐานการอ่านภาษาไทย หนังสืออ่านนอกเวลานวนิยายสำหรับเด็ก
      5. เครื่องเขียน  มีสินค้าเข้าร่วม 160 รายการ ลดสูงสุดลด 50% ประกอบด้วย ดินสอสี ปากกาเคมี ปากกาลูกลื่น วงเวียนปากกาลบคำผิด ดินสอ ดินสอกด ยางลบ ชุดระบายสี ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ
      6. สื่อการเรียน-การสอน  มีสินค้าเข้าร่วม 27 รายการ ลดสูงสุด  70% ประกอบด้วย ไม้พลอง กระบี่กระบอง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับพัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดเกมการศึกษา ชุดตัวต่อเสริมทักษะ
 สำหรับผู้ผลิตที่เข้าร่วมพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot ที่ 5 ที่เป็นผู้ผลิต 6 กลุ่มสินค้าประกอบด้วย 1. ตราศึกษาภัณฑ์ 2. ตราน้อมจิตต์ 3. ตราสมอ 4. ตราสมใจนึก 5. ตราบาจา 6. ตรานันยาง 7. ตราแพน/พีเอส จูเนียร์
 ส่วนผู้จำหน่ายซึ่งเป็นห้างค้าปลีก-ส่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นมีด้วยกัน 13 ห้างที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย 1.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 3.บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 5.บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 7.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 8.บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด9.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด 11.บริษัท สหลอว์สัน จำกัด 12.ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส13.บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด


” ซึ่งโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot ที่ 5 คาดว่า จะสามารถช่วยนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ตลอดโครงการ ขอบคุณห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างโมเดิร์นเทรด และผู้ผลิตทั้ง 7 บริษัท ที่เข้าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับทุกท่านในโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School” นายจุรินทร์กล่าว

Login