หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > GDP ที่แท้จริงในไตรมาส 3/2023 ของซาอุดอาระเบียหดตัวร้อยละ 4.50

GDP ที่แท้จริงในไตรมาส 3/2023 ของซาอุดอาระเบียหดตัวร้อยละ 4.50

 

หน่วยงานทั่วไปด้านสถิติ General Authority for Statistics – GASTAT รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของซาอุดีอาระเบีย (GDP) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ลดลงร้อยละ 4.50 เป็นผลมาจากกิจกรรมในภาคน้ำมันลดลงร้อยละ 17.30 ในขณะที่กิจกรรมในภาคที่ไม่ใช่น้ำมันขยายตัวร้อยละ 3.60 รวมทั้งกิจกรรมของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของซาอุดีอาระเบีย ขยายตัวร้อยละ 8.60 กิจกรรมในภาคน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.20 นอกจากนี้กิจกรรมในภาคที่ไม่ใช่น้ำมันขยายตัวร้อยละ 6.0 และกิจกรรมภาครัฐขยายตัว 4.60

โดย GDP ที่แท้จริงที่ปรับตามฤดูกาลลดลงร้อยละ 3.90 ในไตรมาส 3 ปี 2023 เป็นผลจากกิจกรรมในภาคน้ำมันลดลงร้อยละ 8.40 กิจกรรมภาครัฐลดลงร้อยละ 5.30 ในขณะที่กิจกรรมในภาคที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2023 GDP ที่แท้จริงลดลงร้อยละ 0.40 กิจกรรมในภาคน้ำมันลดลงร้อยละ 0.90 กิจกรรมในภาคที่ไม่ใช่น้ำมันขยายตัวร้อยละ 0.90 กิจกรรมภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.50

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login