หน้าแรกTrade insight > FIND Design Fair Asia 2023 @Singapore

FIND Design Fair Asia 2023 @Singapore

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  นำผู้ประกอบการไทย 15 บริษัท เข้าร่วมงานแสดงสินค้า FIND Design Fair Asia 2023 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Marina Bay Sands โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดสิงคโปร์และนานาชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์จากประเทศไทยอีกด้วย

งาน FIND Design Fair Asia 2023 เป็นการผสมผสานระหว่างงานแสดงสินค้าและงานออกแบบ โดยนำเสนอสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งภายใน ที่แต่ละแบรนด์ได้ออกแบบและคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน งาน FIND จะทำหน้าที่เป็นตลาดเชื่อมโยงระหว่างซัพพลายเออร์ชั้นนำเข้ากับคู่ค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในจากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอิตาลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย และ Emerge Showcase สินค้าจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในส่วนของคูหาประเทศไทยจัดในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อนำเสนอจุดเด่นด้านการออกแบบและการผลิตที่ใช้นวัตกรรมและคำนึงถึงความยั่งยืนในกลุ่มสินค้าของใช้ตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ของไทย ภายใต้แนวคิด “BCG Sustainable Living”  ทั้งนี้ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 Ms. Low Yen Ling ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชนสิงคโปร์ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมคูหา รวมถึงนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมคูหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจาก 15 บริษัทไทยที่เข้าร่วมในงาน ได้แก่ 1. 103 PAPERONI CO., LTD. 2. A.M.O INTERGROUP CO., LTD. 3. ABLE INTERIO R WORKSHOP CO., LTD. 4. ANON PAIROT DESIGN STUDIO CO., LTD. 5. BOON CHU CHAROENKIT LTD., PART. 6. BETTER ARTS GROUP CO., LTD. 7. EARTH MART CO., LTD. 8. GLISTEN DESIGN CO., LTD. 9. HG NEXT CO., LTD 10. KIDDEE DESIGN CO., LTD. 11 KUNAKIJ INDUSTRIAL FURNITURE CO., LTD. 12. MOONLER COLLECTION CO., LTD. 13. NEW ARRIVA CO., LTD.
14. DEESAWAT INDUSTRIES CO., LTD. 15. PIMPEN CO., LTD.

งาน FIND Design Fair Asia 2023 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าตกแต่งบ้าน และวัสดุก่อสร้างของไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดสิงคโปร์มากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความนิยมสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยกลุ่มธุรกิจสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้าออกแบบในสิงคโปร์ และต่างชาติอีกด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าชม และหลายบริษัทต่างให้ความสนใจเจรจาธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถเปิดตลาดส่งออกและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าตกแต่งบ้านของไทยในตลาดสิงคโปร์และต่างชาติได้เป็นอย่างดี

 

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login